Edificio residencial a Les Corts, Barcelona

Actuació sobre les patologies existents en la façana, reposició o reparació dels elements deteriorats i revestiment d’acabat.

 

Teatre Joventut, l’Hospitalet

Reparació de les patologies existents en la façana i acabat en revestiment de morter d’estuc de calç.

 

Els Castanyers

Restauració de façana amb nou arrebossat de morter mixt acabat arremolinat, pintura plàstica d’exterior i substitució de la fusteria.

 

CSIC-ICMAB

Revisió i reparació de revestiment metàl·lic de façana.