Residències la Miranda

Es tracta de dos habitatges de tres pisos escalonades en un terreny amb una pendent bastant pronunciada. Els diferents nivells es comuniquen entre ells mitjançant una sèrie d’escales tant interiors com exteriors. Els habitatges estan posicionats cap al Nord-oest. En el nivell del carrer es troba el garatge amb un muntacàrregues en el seu interior que dona accés al jardí. També es troba la porta d’entrada seguida d’una successió d’esgraons que acaben a la porta d’accés a l’interior de l’habitatge. A la primera planta trobem un lavabo, la cuina amb la despensa, una sala menjador amb una tarima de fusta en voladís i el jardí davanter. Pujant les escales, a la segona planta, estan els dormitoris. Finalment, unes escales més amunt està el tercer pis. En ell es troba la sala de jocs, una sala dormitori, una altra cabra de bany i una terrassa amb una tarima de fusta i una piscina. Les façanes són de monocapa gris i pissarra a la planta baixa i monocapa vermell a la planta superior.

 

Client

Privat

Tipologia

Habitatge

Sup. construïda

626 m²

Instal·lacions

Deshosa