Edifici residencial a Robrenyo 33

Es tracta de la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar, amb una cuina a la planta baixa. Està format per una planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis. La planta soterrani ocupa la totalitat de la parcel·la i està destinada als trasters dels habitatges, magatzem i cambra de maquinària i d’instal·lacions. En la planta baixa s’ubica la cuina, donant façana al carrer i amb una zona d’altell.
També es troba en aquesta planta el vestíbul des del carrer Robrenyo als habitatges, així com un apartament a la part posterior, que posseeix el pati interior amb piscina i una planta altell amb la zona de nit. La primera i la segona plantes trobem dos habitatges per pis amb terrasses privades. Degut a la ubicació central del nucli de comunicacions, el terrat queda dividit en dues meitats pràcticament iguals. La part que es troba més propera al carrer Robrenyo és d’ús comunitari. El terrat que dona al pati interior d’illa és d’ús privat de l’apartament que està ubicat en el forjat immediatament inferior.

 

Client

Mrunner

Tipologia

Residencial

Superfície construïda

649.8 m²

Instal·lacions

Deshosa