Nau alta Can Bertrand

Rehabilitació d’una nau en un edifici de planta baixa i dues plantes pis destinat a la instal·lació d’un taller ocupacional per a la Fundació ACAM. Degut a que el sistema de gestió estava previst que es realitzaria en dues fases, el projecte únic es va organitzar també en dues parts. Sent aquesta la segona. La primera incloïa l’estructura, els tancaments exteriors i les particions interiors. La segona part amb els acabats interiors de les parets, sostres i paviments. Les fusteries interiors de fusta, alumini i metall, la ferreria, baixants sanitaris, instal·lacions d’aigua, llum, gas, climatització, transport i protecció contra incendis i de seguretat.

 

Client

Can Bertrand

Tipologia

Rehabilitació

Sup. rehabilitada

1283 m²

Instal·lacions

Deshosa