Edifici d’habitatges Robrenyo

Promoció consistent en la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar i tramitat amb llicència turística. Està format per quatre apartaments, un habitatge triplex i un local a la planta baixa. La distribució consisteix en una planta soterrani, la planta baixa amb altell i dos plantes superiors. La planta soterrani ocupa la totalitat de la parcel·la destinada a trasters particulars, zona comunitària i part de l’habitatge triplex. A la planta baixa i altell s’ubica un local en la façana del carrer i un habitatge amb pati i piscina a la part posterior, a més del vestíbul de l’edifici. En el primer i segon nivell es distribueixen dos habitatges per planta amb terrasses privades.
Degut a la ubicació central del nucli de comunicacions, el terrat queda dividit en dues meitats pràcticament iguals. La part que es troba més propera al carrer Robrenyo és d’ús comunitari. El terrat que dona al pati interior d’illa és d’ús privat de l’apartament que està ubicat en el forjat immediatament inferior.

Qualitats

Habitatges Tipus

Habitacions 1
Cambres de bany 1
Terrasses 1
Àrea terrasses 5,3 m²
Àrea interior 64,6 m²
Àrea total 69,9 m²

Triplex

Habitacions 2
Cambres de bany 2
Terrasses 2
Àrea terrasses 43 m²
Àrea interior 164,4 m²
Àrea total 207,4 m²

Secció

Habitatges tipus 4
Triplex 1
Local 1
Àrea terrasses 159 m²
Àrea interior 649,8 m²
Àrea total 808,8 m²